วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557


อดีต...ไม่มีใครอยาก " มี " ....แต่ " มี " กันทุกคน

ปัจจุบัน....บางคนไม่อยาก " มี " .....แต่ " มี " กันทุกคน

อนาคต...ทุกคนอยาก " มี " แต่ " มี " เป็นบางคน